مسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت عدالت گستر

موسسه حقوقی عبارت است از مجموعه ای از بهترین وکیل پایه یک دادگستری در قم که با هم گروهی تشکیل داده و در مبحث وکیل دادگستری کار تخصصی انجام می‌دهد و برای هر پرونده تشکیل جلسه داده که هر وکیل پایه یک دادگستری نظر خود را در مورد پرونده داده و بررسی هر پرونده به صورت جداگانه می‌پردازند و در نهایت با انتخاب بهترین و سریع ترین روش استارت پرونده زده می‌شود و موسسه حقوقی تا انتهای پرونده با پشتیبانی و حمایت از وکیل و موکل همراه شما خواهد بود.

رسول خیابانی وکیل قم

رزومه و سوابق کاری وکیل پایه یک دادگستری رسول خیابانی

  • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  • دارای گواهینامه رسمی داوری و حکمیت از دانشگاه تهران
  • وکیل و مشاور حقوقی بانک های دولتی و خصوصی
  • مدیر مسئول موسسه حقوقی و داوری