شکایت از قاضی

 شکایت از قاضی چگونه است

شکایت از قاضی دادسرا و دادگاه در صورت ارتکاب تخلف و قصور در انجام‌وظیفه در دادسرای انتظامی قضات و در صورت ارتکاب جرم در دادسرای کیفری کارکنان دولت انجام می‌شود. مراحل شکایت از قاضی و مدارک لازم برای شکایت از قاضی را در این مقاله به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.

بطورکلی برای شکایت از قاضی دو حالت متصور است.

1.حالت اول: در صورتی است که قاضی مرتکب جرم شده باشد که در این صورت برای شکایت از قاضی باید به دادسرای         کارکنان دولت  واقع در منطقه 28 تهران مراجعه کرد.  با تشخیص دادگاه در صورت احراز مجرمیت قاضی، ابتدا از ارائه               خدمات دولتی تعلیق و به پرونده مجرمیت وی رسیدگی می‌شود.

 1. حالت دوم :در صورتی است که قاضی مرتکب تخلف در انجام وظایف شده باشد که در این حالت برای شکایت از تخلف قاضی باید به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در تهران مراجعه نمود.
 2. حالت سوم:  دعاوی حقوقی و جرائم عمومی و کلی که هر انسانی ممکن است مرتکب آن شود که به این نوع دعاوی قضات مثل سایر اشخاص عادی در دادگاه عمومی حقوقی، رسیدگی خواهد شد مثل مطالبه مهریه توسط همسر قاضی علیه او و یا اینکه قاضی مرتکب تصادف غیرعمدی از نوع حقوقی گردد  یا خسارتی به دیگری وارد نماید.

وکیل خوب قم اظهار داشت نکته مهم در شکایت از قاضی آن است که شکایت‌های مرتبط با ایفای وظایف شغلی کارکنان دولت و قضات، در دادسرا و دادگاه کیفری کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به طور عمده اغلب جرایمی مالی که در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مربوط به جرائم مرتبط با مشاغل دولتی از قبیل اختلاس، رشوه و… است و عمده جرائم غیرمالی قضات و کارکنان دولت که در دادسرای کارکنان دولت مورد تعقیب قرار می‌گیرد  می‌توان به جرایم سو استفاده از مقام، بازداشت غیرقانونی، رفتار بر خلاف قانون، اظهارنظر مغرضانه، صدور گواهی خلاف واقع، و ازاین‌دست جرایم نام برد.شکایت از قاضی صلواتی

قانون جرایم کارکنان دولت

رسیدگی به کلیه جرایم اعضای شاغل مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده‌های فعلی مجلس شورای اسلامی، وزرای دولت و معاونین وزرا، معاونین و مشاورین رؤسای سه قوه، سفرای ایران در کشور‌های خارجی، دادستان و رئیس دیوان محاسبات کشور.همچنین دارندگان پایه قضایی اعم از قضات دادگاه و دادسرا در همه رده‌ها، استانداران و فرمانداران، افسران انتظامی و نظامی از درجه سرتیپ به بالا و مدیران کل اطلاعات استان‌ها، در صلاحیت تخصصی دادسرای کارکنان دولت است.

نحوه شکایت از قاضی در دادسرای کارکنان دولت

دادسرای ویژه کارکنان دولت در صورت شکایت از قاضی ابتدا با بررسی مدارک و مستند شاکی قاضی درصورتی‌که دلایل را کافی ببیند پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌نماید.

وکیل کیفری خوب بیان می دارد دادسرای انتظامی قضات با بررسی محتویات و مستندات  درصورتی‌که احراز نماید قاضی مرتکب جرم گردیده است با صدور قرار تعلیق موقت از قضات پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارجاع می‌نماید تا نسبت به اتهامات قاضی رسیدگی نماید.

خواندن  توقیف پلاک خودرو + تعویض پلاک + فک پلاک

بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده شکایت از قاضی که در دادسرای کارکنان دولت اشتغال دارد  درصورتی‌که احراز نماید قاضی مرتکب جرم گردیده است با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را جهت اظهارنظر و صدور کیفرخواست نزد دادستان می‌فرستد و در صورت موافقت دادستان، کیفرخواست علیه قاضی متخلف صادر و پرونده به مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت و یا دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد.شکایت از قاضی و شکایت از دادیار

مدارک لازم جهت طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت

شاکی برای طرح شکایت در دادسرای کارکنان دولت باید تمام  دلایل و مستندات شکایت کیفری به همراه مشخصات کامل و کپی کارت ملی،  را پیوست شکایت خود نماید.

مرجع رسیدگی به شکایت از قاضی روحانی

وکیل شکایت از قاضی بیان می دارد برای شکایت از قاضی روحانی یا قاضی آخوند باید به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مراجعه و ثبت شکایت نمود و اگر قاضی ملبس نباشد  باید شکایت را در دادسرای کارکنان دولت ثبت نمود.

تفاوت شکایت در دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای انتظامی قضات چیست؟
دادسرای ویژه روحانیت صرفاً به جرایم روحانیون رسیدگی می‌نماید؛ ولی دادسرای انتظامی قضات صرفاً به تخلفات آنان رسیدگی می‌نماید.نمونه شکایت از قاضی
آدرس دادسرای ویژه روحانیت کجاست؟

دادسرای روحانیت در محله مخصوص تهران و در خیابان کارگر جنوبی، خیابان کریمی، خیابان دوم واقع شده است.

مراحل شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

بر اساس اصل 171 قانون اساسی، درصورتی‌که به علت تقصیر و یا اشتباه قاضی، ضرر مادی و یا معنوی به اشخاص وارد شود، این ضرر باید جبران شود. براین‌اساس،  قضات نیز مانند سایر افراد، درصورتی‌که  در حین رسیدگی و صدور حکم مرتکب قصور و اشتباه شوند و ازاین‌حیث ضرر یا آسیبی به دیگران وارد نمایند،  مسئول هستند و باید جبران نمایند و متضرر از تقصیر قاضی حق شکایت از قاضی را دارد.وکیل شکایت از قاضی

مراحل شکایت از قاضی به دلیل ارتکاب تخلف انتظامی

 •     ابتدا مراجعه به دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، واقع در دادگستری استان مربوطه  و ثبت شکایت
 • ثبت شکایت و ارسال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
 • مراجعه به سایت و سامانه دادستانی کل کشور، به نشانی ، و تیک زدن گزینه «اعتراض به عملکرد دادسرا» از قسمت میز خدمات الکترونیکی را انتخاب نمایند .

 نحوه پیگیری  شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

در صورت شکایت انتظامی از قاضی  و برای پیگیری غیرحضوری شکایت خود می‌توانید با شماره 02138582183 تماس حاصل نمایید .شکایدارک لازم برای شکایت از قاضی

هزینه دادرسی شکایت از قاضی

هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 30 هزارتومان است.

 نحوه کیفیت رسیدگی به شکایت از قاضی 

 • سیر مراحل رسیدگی شکایت از قضات در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.
 • بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع است.شکایت از قاضی شورای حل اختلاف

اول-تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار

 1. درج‌نکردن مشخصات خود یا امضانکردن زیر صورت‌جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به‌کاربردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
 2. عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 3. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت‌نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضا آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
 4. عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
 5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
 6. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
 7. غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج‌روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه‌ماهه
 8. اهمال در انجام وظایف محوله
 9. اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.
خواندن  اظهارنامه و کاربرد آن

اول-تخلفات مستوجب مجازات انتظامی چهارتا هفت

 1. صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
 2. غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه‌ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
 3. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
 4. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
 5. رعایت‌نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
 6. رفتار خارج‌ازنزاکت حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن
 7. تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 8. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
 9. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

دوم-تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه شش تا ده

 1. سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی.
 2. خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
 3. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلا آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
 4. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز.
 5. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

سوم-تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده

 1. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر.
 2. اشتغال هم‌زمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
 3. خارج‌کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
 4. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.
 5. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
 6. رفتار خلاف شأن قضائی

مجازات انتظامی قضات

 • توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
 • توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
 • کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک ماه تا شش ماه
 • کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال
 • کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک سال تا دو سال
 • تنزل یک‌پایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
 • تنزل دوپایه قضائی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی
 • انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
 • انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 • خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
 • تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
 • انفصال دائم از خدمت قضائی
 • انفصال دائم از خدمات دولتی.
خواندن  ارزش منطقه ای ملک + محاسبه ارزش منطقه ای

مجازات قاضی فاقد صلاحیت

وظیفهٔ قاضی این است که پیش از هر چیز خود صلاحیت شعبه را برای رسیدگی‌کردن به آن موضوع مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم صلاحیت پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عدم صلاحیت ارسال نماید. شخص خوانده این امکان را دارد که در جلسه اول دادرسی به صلاحیت محلی دادگاه ایراد بگیرد که در این حالت دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده می‌شود. حال اگر قاضی علی‌رغم ایراد خوانده و علم و اطلاع از این که صالح به رسیدگی نمی‌باشد برخلاف قانون رسیدگی و حکم صادر نماید مرتکب تخلف و تعقیب انتظامی  و مجازات است. مجازات قاضی متخلف عبارت است از:

 • بازخرید شدن
 • بازنشسته شدن قاضی
 • تبدیل وضعیت کاری او به حالت اداری و اگر قاضی نظامی بود لغو ابلاغ قضایی
 • انفصال دائم از مشاغل و خدمات قضایی و دولتی

رفتار خلاف شأن قاضی چیست

وکیل کیفری خوب بیان می دارد طبق تبصره ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، بر اساس تبصره ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات انجام هر رفتار یا عملی که در قانون مجازات، از جرایم عمدی محسوب می‌گردد و یا بر خلاف عرف مسلم شغل قضاوت است به شکلی که عموم قضات آن را ناپسند بدانند، رفتار خلاف شأن قضایی به شمار آمده و در این حالت اگر قاضی مرتکب این جرایم شود، هم مجازات خواهد شد و هم از شغل قضاوت به طور دائم منفصل می‌گردد.شکایت از قاضی اجرای احکام

موارد توقف تعقیب انتظامی قضات

به‌موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، در موارد زیر تعقیب انتظامی‌ قاضی متوقف خواهد شد.

 • موضوع پرونده انتظامی، قبلاً تحت رسیدگی قرار گرفته باشد.
 • موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
 • قاضی که تخلف به او منسوب شده، بازخرید، بازنشسته، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به طور دائم منفک شده باشد و یا فوت کرده باشد.
 • لازم به ذکر است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.

بنابراین، در صورت وجود هر یک از شرایط گفته شده، رسیدگی به پرونده شکایت از قاضی، چنانچه در جریان باشد، متوقف خواهد شد و درصورتی‌که هنوز آغاز نشده باشد، به آن رسیدگی نخواهد شد.

سامانه سامع قوه قضائیه

وکیل خوب در تهران اضافه کرد سامانه سامع قوه قضاییه، سامانه‌ای است که افراد متقاضی می‌توانند از طریق ورود به سایت آن، به آدرس same.eadl.ir، انتقادات کلی خود از روند دادرسی و نحوه کار قوه قضاییه را به اطلاع مسئولین این قوه برسانند و برای ثبت درخواست ملاقات حضوری با مسئولین این قوه و پیگیری این درخواست‌ها اقدام نمایند.

وکیل برای شکایت از قاضی

نمونه متن شکایت از قاضی

ریاست محترم ………

با سلام؛

احتراماً به استحضار می‌رساند که اینجانب ……………….. فرزند ……………….. به شماره ملی …………………… صادره از ………………….. ، شاکی پرونده کلاسه …………………………… ، بدینوسیله، مراتب شکایت انتظامی خود را از قاضی شعبه ……………………………….. ، اعلام می‌نمایم

بر اساس بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات، «اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای»، جزء موارد تخلفات قاضی محسوب می‌شود؛ درحالی‌که قاضی پرونده، در نخستین جلسه رسیدگی به دعوی، اقدام به صدور نظر ماهوی در خصوص پرونده نموده و نیز، بنده را متهم به ارتکاب جرم  کلاهبرداری نمودند. ازآن‌جهت که به‌موجب بند 6 ماده 15 قانون مزبور، رفتار خارج‌ازنزاکت حین انجام‌وظیفه یا به مناسبت آن، تخلفی انتظامی محسوب می‌شود، رسیدگی و صدور حکم شایسته، مورد تقاضای اینجانب است.

 

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها