جرم کبوتر پرانی چیست 

 کبوترپرانی یک عمل غیرقانونی بوده که علاوه بر این که اقدامی علیه بهداشت عمومی بوده از مصادیق مزاحمت ملکی نیز محسوب می‌گردد و قانون‌گذار در قانون تشدید مجازات کبوترپرانی و آئین‌نامه تبصره ۲ آن به این موضوع پرداخته است.

 نحوه شکایت از همسایه کفترباز در آپارتمان

 بهترین وکیل کیفری قم اعلام می‌دارد برای شکایت از همسایه کبوترباز در مجتمع آپارتمانی بهتر است تمام همسایگان ساکن درآپارتمان ابتدا یک استشهادیه مزاحمت کفتربازی علیه همسایه مزاحم تنظیم و امضا کنند و با مراجعه به دفتر خدمات قضایی محل سکونت شکایت مزاحمت از همسایه کبوترباز به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مطرح نمایند.

 خاطرنشان می‌شود در آپارتمان هایی که تعداد مالکین زیاد است و ساختمان هیئت‌مدیره و مدیر دارد این مهم وظیفه مدیر ساختمان است که ابتدا به‌صورت شفاهی و مسالمت‌آمیز به همسایه کفترباز تذکر دهد و در صورت عدم نتیجه مدیر ساختمان از مزاحمت کفترباز شکایت نماید.

 قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

ماده‌واحده – به‌منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل‌کیلومتری
فرودگاه‌ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به
کبوترپرانی نماید به سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت جنگ محل فرودگاه‌ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم می‌رساند و پس از انقضا پانزده روز از تاریخ
انتشار آگهی اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ – نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به
تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف شهربانی کشور و در حوزه
استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر می‌شود.
شرایط و ترتیب صدور پروانه به‌موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به
تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید
به حبس جنحه‌ای تا شش ماه محکوم می‌شود.

خواندن  شکایت از رباخواری و مجازت آن

 نگهداری کبوتر در پشت‌بام مجتمع مسکونی

 با التفات به این مسئله که پشت‌بام ساختمان به‌صورت مشاعی است و تمام ساکنین آپارتمان حق تردد و عبور از آن را دارند ولیکن بعضی از اوقات برخی از همسایگان اقدام به نگهداری کبوتر در پشت‌بام و بالکن آپارتمان می‌کنند که این موضوع ممکن است از لحاظ پخش بو، انتشار بیماری و فضولات مشکلاتی را برای طبقات بالایی و پایینی و مجاور ایجاد کند.

به‌طورکلی نگهداری کبوتر در پشت‌بام ساختمان و مجتمع مسکونی، مصداق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است، در همین رابطه نمونه دادنامه نگهداری کبوتر در آپارتمان را به نمایش خواهیم گذاشت.

رأی دادگاه بدوی

 در خصوص اتهام ج. ر. دایر بر مزاحت ملکی و تهدید بهداشت عمومی از طریق نگهداری کبوتر در پشت‌بام در شعاع ۴۰ کیلومتری فرودگاه‌ها شکایت ش.س. باتوجه‌به محتویات پرونده تحقیقات معمول، گزارش مرجع انتظامی اعلام‌جرم اداره بهداشت اظهارات و اقاریر متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه… تهران و با اعمال ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی) و مستند به مواد ۶۸۸ و ۶۹۰ قانون تعزیرات به قسمت ذیل تبصره ۲ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. لیکن باتوجه‌به وضعیت خاص متهم، فقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر پیش‌بینی اصلاح مرتکب، اشتیاق وی جهت جابه‌جایی کبوترها به محل دیگری، وفق مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی اجرای تمام مجازات وی را به مدت یک سال تعلیق می نمای چنانچه در مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه عمومی تهران – مجید شکاری

خواندن  مجازات شرکت در سایت شرط بندی +پیامک دادستانی برای سایت شرط بندی

 سؤال: ایجاد سقف در حیاط مسکونی و دایر کردن قهوه‌خانه و نگهداری کبوتر از مصادیق اخلال در نظم و آسایش عموممی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است؟

 پاسخ: در همین راستا شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ اعلام می‌دارد:

 ایجاد قهوه‌خانه غیرقانونی از مصادیق ماده ۶۱۸ نیست و از مواردی است که باید شهرداری با آن برخورد قانونی نماید، لذا انتساب بزه مزاحمت و سلب آسایش محرز نیست و اتهام صرفاًَ منطبق با تبصره ۲ ماده واحد قانون تشدید مجازات کبوترپرانی ۱۳۵۱ مطابقت دارد و حداکثر مجازات در تبصره مذکور شش ماه حبس می‌باشد.

 صورت‌جلسه نشست قضایی استان بوشهر در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ در خصوص خصیصه جزایی کبوترپرانی اظهار می‌دارند:

 اقدام کبوتر پران را نمی‌توان جرم دانست؛ زیرا نشستن کبوتران بر بام منزل همسایه از روی عمد و سوءنیت نبوده و این موضوع خارج از اداره و اختیار کبوتر پران است که در نهایت اعتقاد دارند فاقد خصیصه جزایی می‌باشد.

کبوترپرانی در حریم فرودگاه چه مجازاتی دارد


وکیل شکایت از کبوترپرانی اظهار می‌دارد براساس قانون تشدید مجازات کبوترپرانی و آئین‌نامه آن طبق ماده واحده به‌منظور محافظت بیشتر از پرواز‌ها و هواپیما‌ها هر کس در شعاع ۴۰ کیلومتری فرودگاه‌ها یا مناطق ممنوعی که وزارت دفاع آن‌ها را ممنوعه اعلام کرده است، اقدام به کبوترپرانی کند، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.


حکم کبوتر و کبوتر‌پرانی از نظر مراجع تقلید


حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):گرموجب اذیّت و ‏آزار دیگران نگردد و یا موجب ترتب مفسده و گناه نگردد و یا منع قانونی نداشته باشد جایز است. ‏
حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی:مجرد نگاه به پرواز کبوتر و لذت بردن از آن گناه ندارد.
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):فی‌نفسه اشکال ندارد.
حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):اگر کبوتر بازی به قصد امری عقلایی مانند انتقال پیام‌ها از طریق کبوتران یا جوجه کشی از آن‌ها باشد، کراهتی ندارد و جایز است.

شرایط اشتغال به پرورش و نگهداری کفتر و کبوتر

خواندن  دعوای حقابه و شرایط صدور پروانه چاه آب فاقد پروانه


رسول خیابانی بهترین وکیل پرونده رابطه نامشروع بیان می‌دارد علیرغم این که کفتربازی در منطقه مسکونی باعث ایجاد و مزاحمت برای سایر همسایگان خواهد گردد ولیکن افرادی هستند که شغلشان پرورش و نگهداری کفتر و کبوتر است و برای اشتغال به این حرفه باید پروانه و مجوز اینکار را بگیرند که شرایط آن درآیین نامه قانون تشدید مجازات کبوتر‌پرانی آمده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.


آئین نامه اجرائی تبصره ٢ قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


ماده ١- متقاضی پروانه نگهداری و پرورش کبوتر باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف حداقل ١٨ سال تمام داشته باشد و گواهی پزشک مبنی بر صحت مزاج ارائه نماید.
ب صلاحیت اخلاقی و نداشتن سابقه کبوترپرانی متقاضی مورد‌تایید شهربانی یا ژاندارمری باشد.
ج سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد.
د سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.
ماده ٢- محل پرورش و نگهداری کبوتر درمناطق موضوع این آئیننامه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف در نقاط متراکم و پرجمعیت نباشد.
ب در مجاورت مدارس و آموزشگاه‌ها نباشد.
ج از لحاظ شرایط بهداشتی و عدم سرایت بیماری مورد‌تایید وزارت بهداری باشد.
د شرایط ایمنی و عدم مزاحمت برای مجاورین درآن رعایت شده باشد.

وکیل کیفری در قم

نمونه متن شکایت از همسایه کفترباز


دادستان محترم عمومی و انقلاب قم
سلام علیکم احتراماَ اینجانبان همسایگان ساختمان….. واقع در نشانی…….. اعلام می‌نمائیم که احدی از همسایگان مجاور به هویت آقای…… با اقدام به کبوترپرانی در پشت‌بام خود و مراجعه مکرر به محل نگهداری آنان موجب برهم زدن آرامش و مزاحمت برای همسایگان می‌نماید و بدینوسیله تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی نامبرده مستند به قانون تشدید مجازات با کبوترپرانی را داریم.

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر
امیر
5 ماه قبل

چقدر عالی و مفید.