پرداخت دیه به راننده مقصر در تصادف دارای ماهیتی متفاوتی از پرداخت دیه به اشخاص ثالث است و تحت عنوان تعهد حوادث راننده و در قالب دیه به راننده مقصر از طرف شرکت بیمه گر پرداخت می گردد.

پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه توسط بیمه چگونه است؟

برای پاسخ به این سوال توسط بهترین وکیل بیمه  ، حتما تاکید می‌کنیم که تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

در بیمه نامه های صادره توسط شرکت های بیمه بخشی به عنوان ” تعهد راننده ” یا ” تعهد حوادث راننده ” درج گردیده است که بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار اجرا و پرداخت میگردد.

به عبارت دیگر شرکت بیمه صرفاَ همان مبلغ متعهد شده در بیمه نامه را بابت جراحات و صدمات وارده به راننده مقصر حادثه پرداخت خواهد کرد.

نحوه محاسبه دیه راننده مقصرچگونه است

نحوه محاسبه دیه راننده مقصر اینگونه است که مبلغ «تعهد حوادث راننده» معیار «دیه کامل» برای راننده است؛ به‌طور مثال اگر بر اساس گزارش پزشکی قانونی، میزان جراحات وارده 2۰ درصد دیه کامل باشد، شرکت بیمه 20 درصد از مبلغ «تعهد حوادث راننده» را به راننده پرداخت می‌کند.

رای دیوان عالی کشور در خصوص حقوق راننده مقصر در بیمه شخص ثالث

شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 9009987197100162  مورخ 1395/03/23  اعلام داشته است راننده مقصر در وقوع حادثه، شخص ثالث محسوب نمی شود و دیه وی بر اساس بیمه شخص ثالث، قابل مطالبه نیست؛ و در این فرض خسارت متعلق به سرنشین از بیمه گر قابل مطالبه می باشد.

خواندن  الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

 

 نکات مهم در پرداخت دیه به راننده مقصر

نکته ۱: چنانچه مبلغ تعیین شده برای راننده  بیش از سقف تعهدات حوادث راننده مقصر باشد، شرکت بیمه در نهایت ملزم به پرداخت همان سقف مبلغ تعهدات راننده مقصر خود بوده و بیش از این مبلغ تعهدی ندارد.

خاطر نشان می شود بهترین وکیل بیمه قم در برخی موارد موفق شده‌ است در محاکم قضایی، حکم پرداخت تعدد دیات راننده مقصر از سوی شرکت بیمه را اخذ کند.

نکته ۲:   دیه پرداختی به راننده مقصر، به نرخ روز نخواهد شد.

شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر چیست؟

از شرایط اساسی برای پرداخت دیه به راننده مقصر داشتن گواهینامه مجازمعتبر متناسب با نوع خودرو باشد بطور مثال اگر ماشین مقصر در تصادف کامیون باشد، راننده مقصر حتما باید گواهینامه پایه یک معتبر داشته باشد.

دیه فوت راننده مقصر فاقد گواهینامه  برعهده کیست

وکیل بیمه شخص ثالث   اعلام می دارد طبق قانون جدید اگر راننده خودش مقصر حادثه باشد و آسیب ببیند به دلیل نداشتن گواهینامه دیه یا غرامتی به او پرداخت نمی‌شود.

 وکیل تصادف

 

موارد پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی

در سال ۱۳۹۰ بر اساس بند ۹۴ قانون بودجه در سال 1390 صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و مستقل  تأسیس شد که برابر با ماده 10 قانون قانون اصلاح قانون بیمه اجباری  صندوق  مذکور عهده دار پرداخت دیه در موارد ذیل می باشد:

 • فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
 • بطلان قرارداد بیمه؛
 • شناخته نشدن وسیله‌ نقلیه‌ مسبب حادثه؛
 • کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالیدیه؛
 • تعلیق یا لغو پروانه‌ فعالیت شرکت بیمه؛
 • صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
 • خسارت‌های بدنیکه خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

در فرض عدم شناسایی راننده مقصر پرداخت دیه برعهده کیست

بهترین وکیل بیمه در قم پاسخ می دهد بر قاعدة فقهی‌ لا یبطل دم المرالمسلم دعوی   و به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی  مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت های بدنی است نه صندوق دادگستری و این دعوی باید به طرف دادگستری اقامه دعوی گردد.

خواندن  جرم رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک

راننده مقصر برای دریافت خسارت چه مدارکی لازم دارد

 • ‌بیمه‌نامه د ارای اعتبار؛
 • گزارش کاردان راهنمایی و   یا نظریه کارشناس؛
 • گواهینامه رانندگی متناسب با خودرو راننده مسبب حادثه؛
 • مدارک شناسایی راننده مقصر حادثه (شناسنامه و کارت ملی)؛
 • خلاصه پرونده درمانی و پزشکی مقصر حادثه.

تکلیف پرداخت دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو

برابر با تبصره ماده دوازده قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395 در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد ؛مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت واردشده به هر یک از زیاندیدگان بین آنان تسهیم میگردد ، مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت میشود.

امکان پرداخت دیه در صورت عدم شناسایی راننده مقصر

بهترین وکیل قم پاسخ می دهد برابر با ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مسئول پرداخت دیه مقتول در سانحه رانندگی یا عابر در شارع عام در صورت متواری شدن و عدم شناسایی راننده مقصر، صندوق تأمین خسارت های بدنی است

مسئولیت پرداخت دیه در صورت تقصیرچند وسیله نقلیه با یکدیگر

برابر با ماده 337 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود.

در همین زمینه شعبه 33 دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره 9109970910600661 مورخ 1391/10/16 اعلام داشته است تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی مسئولیت افراد در نظر گرفته شود.

خواندن  اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

هزینه های درمانی مازاد بر دیه قابل وصول است

وکیل تصادفات رانندگی بیان می دارد هزینه های درمان مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

سوال: خسارت از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی قابل مطالبه است؟

پاسخ: وکیل خوب در قم بیان می دارد مستند به  تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث  هزینه از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی قابل مطالبه است  ولیکن، فرع بر این است که خواهان دارای شغل و درآمد محقق و مسلمی بوده و این تصادف، وی را از درآمد مسلم شغل مذکور، محروم کند.

موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون جدید

  • قسامه
  • عاقله
  • اشتباه قاضی
  • عدم دسترسی به جانی
  • اشتباه در میزان اجرای مجازات
  • دفاع در مقابل حمله ی دیوانه
  • جنایت علیه نظم و امنیت عمومی
  • صدمه زدن مامور در حین انجام وظیفه
  • اشتباه در مجازات قصاص، حد یا تعزیر موجب قتل
  • عدم شناسایی قاتل

نکات مهم در خصوص پرداخت دیه از بیت المال

 1. در مواردی که مقصر حادثه ناشناس و متواری است،دیه مازاد بر سقف تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی از صندوق بیت المال پرداخت می شود.
 2. پرداخت دیه از بیت المال در موارد عدم شناسایی قاتل، متفرع بر این است که کشته شدن و قتل متوفی توسط غیر، محرز و مسلم باشد .

رای وحدت رویه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال

وکیل دیه تصادفات اظهار می دارد پرداخت دیه از بیت المال اختصاص به موارد قتل نفس داشته و شامل جراحات و صدمات بدنی نیز می شود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ :

در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌ المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌ المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است.

بهترین وکیل قم

مشاوره حقوقی با وکیل تصادفات

یکی از مهمترین دغدغه و مشکلات مردم پس از بروز تصادف که اغلب منتهی به ایراد جراحت و غرامت می گردد مطالبه غرامات و دیه از شرکت های بیمه می باشد محکومیت شرکت های بیمه و دریافت غرامات از آنان بسیار سخت و زمان بر می باشد که در همین راستا  بهترین راهکار ارجاع پرونده به وکیل تخصصی بیمه جهت اقامه دعوی علیه شخص ثالث  ودیه تصادفات میباشد.

حق الوکاله وکیل تصادف چقدر است

هزینه ی اخذ وکیل برای تصادف معمولا درصدی از مبلغ مورد مطالبه می باشد.

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها