• مراحل موفقیت در پرونده حقوقی

  مشاوره با وکیل متخصص

  مشاوره تلفنی.مشاوره متنی
 • مرحله دوم

  بررسی و آنالیز پرونده

  وکیل مستندات پرونده شما را بررسی و راهکارهای حقوقی را ارائه می دهد
 • مرحله سوم

  انقعاد قرارداد وکالت

  پیگیری مستمر و دفاع از حقوق موکل
 • اسلاید قبل از عنوان

  مرحله آخر

  ثمره انتخاب صحیح بهترین وکیل موفقیت در پرونده است