وکیل فریب در ازدواج

تدلیس در ازدواج

تدلیس در ازدواج چیست تدلیس در ازدواج به‌موجب ماده 438 قانون مدنی  شامل هر رفتار و فریب و نیرنگی که موجب اشتباه ... ادامه مطلب
وکیل تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یکی از مهمترین دعاوی امور مالکیت است که در آن شخص بدون حقی بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک، ملک ... ادامه مطلب