مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه یعنی اینکه ورثه  به‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه  از هرگونه استفاده و دخل و تصرف  در اموال ممنوع  هستند که این امر توسط مراجع قضائی انجام می‌گیرد.

تعریف ترکه

اموال و دارایی‌های به‌جای‌مانده از متوفی ترکه نامیده می‌شود و ترکه یا ماترک تمام اجزای مثبت مثل دارایی و اموال و اجزای منفی مثل بدهی‌ها متوفی را در برمی‌گیرد که این ترکه به وراث قانونی مرحوم انتقال می‌یابد.

دعوی تحریر ترکه چیست

تمام اقدامات لازم راجع به ترکه که به‌منظور حفظ ماترک متوفی از تعدی و تفریط تا زمان انتقال به ورثه را تحریر ترکه می‌نامند.

در لغت لفظ تحریر به معنی نوشتن و نگاشتن تعبیر شده است و در اصطلاح حقوقی تحریر ترکه عبارت است تقاضای ورثه متوفی از مرجع قضایی مبنی بر لیست برداری و نوشتن اموال و دارایی‌های متوفی که در صورت ثبت دادخواست تحریر ترکه مقام قضایی با همکاری کلانتری محل سکونت متوفی اقدام به تهیه فهرست و صورت‌برداری از تمام اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهی‌های متوفی می‌کند که تمام این اقدامات جهت مشخص نمودن میزان دقیق ماترک صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:ماترک متوفی _مفهوم ماترک متوفی+مراحل تقسیم ماترک+نمونه دادخواست تقسیم ترکه

بر اساس مواد 206 تا 209 قانون امورحسبی تمام وراث متوفی و نمایندگان قانونی وراث به‌منظور جلوگیری از تعدی و تفریط و معین کردن میزان دقیق ترکه می تواند درخواست تحریر ترکه کنند.

این اشخاص عبارت‌اند از:

 • هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها
 • وصی بر اداره اموال متوفی
 • امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور، جزء ورثهٔ متوفی باشند.
خواندن  اخذ حکم رشد

 

مهر  و موم ترکه

مهروموم ترکه از اولین اقدامات ورثه به‌منظور جلوگیری از حیف‌ومیل و تعدی و تفریط در مورد ترکه است که وفق ماده 168 قانون امور حسبی با درخواست وراث قانونی متوفی انجام می‌گیرد.

سوال: مهر و موم ماترک به چه صورت انجام می شود؟

 • قراردادن لاک یا موم داغ در ورودی قفل منزل متوفی یا لاک کردن درب صندوقچه یا پاکت و بسته‌های متعلق به آن مرحوم
 • درج‌کردن مهر رسمی بر روی لاک یا موم گداخته.

مرجع صالح به رسیدگی به امور ترکه کجاست

وکیل مهر و موم ترکه بیان می کند بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است

وصیت ثلث مال

 ثلث مال یا ثلث ترکه یا یک‌سوم اموال متوفی بدین معناست که چنانچه فردی قصد نگارش وصیت‌نامه تملیکی در خصوص اموال خود را دارد فقط تا ثلث اموال می‌تواند وصیت نماید.

به عبارت ساده‌تر کل دارایی متوفی در زمان فوت، ملاک محاسبه قرار گرفته و تا یک‌سوم آن، قابل وصیت‌کردن است.

 وصیت مازاد بر ثلث اموال

 برابر با ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت زیادتر از ثلث یا یک‌سوم ترکه، نافذ نیست

 بنابراین چنانچه متوفی یا موصی بیشتر از یک‌سوم اموال او را وصیت نماید، بقیه وراث و بقیه افرادی که از اموال متوفی ارث می‌برند، باید رضایت خود را مبنی بر مازاد بر ثلث اموال اعلام کنند تا بتوان معادل وصیت‌نامه عمل نمود.

نحوه محاسبه ثلث مال میت

 پس از آن که فردی فوت می‌کند ابتدا تمام اموال (منقول و غیرمنقول) و دارایی‌های متوفی را محاسبه می‌کنند و هزینه کفن‌ودفن و بدهی‌های متوفی را از این اموال خارج می‌کنند و سپس باقیمانده اموال را به سه قسمت تقسیم می‌کنند تا ثلث ترکه یا ثلث اموال میت مشخص گردد.

خواندن  کم کردن سن در شناسنامه چطور است + تغییر سن در شناسنامه

 دعوای تنفیذ وصیت‌نامه

برابر با ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی انواع وصیت‌نامه را به ترتیب ذیل می‌توان تنظیم نمود:

 1.  وصیت‌نامه رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و دارای اعتبار سند رسمی می‌باشد.
 2. وصیت‌نامه خودنوشت، وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته می‌شود و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او می‌رسد (اثر انگشت و مهر موصی معتبر نیست)
 3.  وصیت‌نامه سری، وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد؛ ولی درهرصورت باید به امضا موصی برسد

قانون امور حسبی، پس از بیان اقسام سه‌گانه وصیت کتبی در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی: مقرر می‌دارد: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

وکیل متخصص در امور راجع به وصیت اظهار می‌دارد: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه زمانی مطرح می‌گردد که وصیت‌نامه طبق موارد بالا، به‌صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده باشد.

 دعوی تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت‌نامه عادی (خودنوشت و سری) قابلیت طرح دارد، لذا در خصوص وصیت‌نامه رسمی، نمی‌توان چنین طرح دعوایی نمود

 در این موارد باید دعوای ابطال وصیت‌نامه رسمی را مطرح کرد.

ثلث اموال

 ابطال وصیت‌نامه

 وکیل انحصاروراثت در قم شرایط ابطال وصیت‌نامه شامل موارد زیر است:

– اگر اثبات شود وصیت‌نامه جعلی است.
– موصی در اثر خودکشی جان خود را از دست بدهد.
– محروم‌کردن برخی ورثه از ارث

 – چنانچه موصی اموال متعلق به دیگران را وصیت کرده باشد.
– نویسنده وصیت در هنگام وصیت محجور یا. فاقد اهلیت بوده باشد.
– وصیت باهدف فرار از دین و بدهی

خواندن  ابطال حکم حجر چگونه است

 مطلب مرتبط: نمونه دادخواست دعوای ابطال وصیت‌نامه عادی

 


برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل ابطال وصیت‌نامه و اطلاع کامل در مورد شرایط ابطال وصیت‌نامه و

 لایحه دفاعیه ابطال وصیت‌نامه و نمونه دادخواست ابطال وصیت‌نامه مازاد بر ثلث و تنظیم نمونه وصیت‌نامه ثلث اموال و مهر و موم ترکه  با شماره تماس مندرج در وب‌سایت ارتباط بگیرید.

 

نمونه دادخواست مهروموم و تحریر ترکه متوفی

خواهان: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواندگان:

 1. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …
 2. خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: …

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهروموم و تحریر ترکه متوفی به انضمام کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و …)

دلایل و منضمات دادخواست:

 1. کپی مصدق گواهی انحصار وراثت شماره … صادره از  مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر اصفهان
 2. گواهی وفات مرحوم … به شماره … و تاریخ …
 3. وکالت‌نامه وکیل به شماره …

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از خواهان دعوا خانم/ آقای … به استحضار می‌رساند:

شادروان … فرزند محمود، مورث قانونی موکل و خواندگان محترم، در تاریخ … در اقامتگاه دائمی خود در … درگذشته‌اند و موکل اینجانب خانم/ آقای … به شماره شناسنامه … و خواندگان خانم‌ها مریم … ، میترا … به شماره   …، سعیده …  …، شهناز … به  …، و آقایان جواد … به  … و محمد … به  … ورثه حین الفوت هستند که گواهی انحصاروراثت به شماره … مورخ … صادره از شعبه … مجتمع شماره … شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت است. نظر به اینکه لازم است ماترک بجای مانده از متوفی، صورت‌برداری گردد و هم چنین بیم حیف‌ومیل اموال، قبل از صورت‌برداری آن می‌رود، فلذا مستنداً به مواد ١٦٧، ١٧٥، ٢٠٦ ، ٣٠٠ و ٣٠٧ قانون امور حسبی، صدور قرار مهروموم ترکه و سپس تحریر و صورت‌برداری ماترک متوفی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست.

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ایمانی
ایمانی
1 سال قبل

مقاله مفید و کاملی بود.ممنون