مشاوره ملکی

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول علاوه بر ایجاد مشکل در ثبت ازدواج دوم باعث تحقق حق طلاق برای همسر اول می‌شود.

بنابراین، اگر زوج بدون اجازه همسر اول خود زن دوم دایم اختیار کند نمی‌تواند آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمی نماید مگر اینکه رضایت همسر اول یا حکم دادگاه اخذ نماید.

امکان ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول

مردمی تواند بدون اخذ رضایت از همسر اول اقدام به نکاح دائم یا موقت کند ولیکن امکان ثبت رسمی نکاح دائم دوم  را بدون رضایت از همسر اول ندارد.

ازدواج  دوم مرد بدون اجازه همسر اول چه حکمی دارد؟

هرچند نکاح دایم مجدد مرد منوط به رضایت زوجه اول نیست؛ اما اگر مرد بدون رضایت همسر اول نکاح دوم نماید، در قدم اول قادر نخواهد این ازدواج مجدد را ثبت رسمی نماید و قدم دوم آنکه با این کار برای زوجه اول حق وکالت در طلاق مندرج در سند ازدواج ایجاد می‌گردد.

ضمانت اجرای دیگر به‌منظور نکاح زوج بدون رضایت، کیفری است. همان‌طور که توضیح داده شد، زوج قادر است بدون اجازه زوجه اول ازدواج کند؛ اما نمی‌تواند ثبت رسمی کند. به لحاظی هم عدم ثبت نکاح، به‌موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جرم است.

خواندن  تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه چیست؟ + تخلیه فوری +تخلیه مستأجر

بنابراین، زن اول حق دارد علیه زوج شکایت عدم ثبت ازدواج کند که دادگاه با رسیدگی به مسئله حکم به مجازات زوج می‌دهد. اصولاً پرونده‌های کیفری این مجازات جریمه نقدی است.

لازم به ذکر است که عدم ثبت ازدواج دایم تنها نسبت به زوج جرم است و درصورتی‌که حداکثر تا یک سال ثبت نگردد جرم محسوب می. شود.

در چه صورتی مرد می‌تواند حتی بدون رضایت زن اول، نکاح دوم را به ثبت رساند

اولین راهکار آن است که همسر دوم شکوائیه الزام به ثبت نکاح علیه زوج مطرح کند و راهکار دوم کسب اجازه از دادگاه است که در مطالب ذیل توضیح خواهیم داد.

 1. کسب اجازه ازدواج دوم زوج با صدور حکم دادگاه

اگر همسر اول در طول زندگی مشترک از انجام تکالیف زناشویی مثل تمکین خاص و عام خودداری کند و زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند دادگاه در صورت احراز این موارد به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد.

البته دادگاه ابتدا تحقیقات و اقدامات لازم را جهت احراز توانایی مالی مرد و انجام اجرای عدالت میان همسران را به طریق مقتضی انجام می‌دهد و سپس اجازه ازدواج دوم را به مرد می‌دهد و چنانچه توانایی مالی مرد را احراز نکند و از طرفی زوجه اول نیز راضی به تمکین و تکالیف زناشویی باشد با درخواست زوج مخالفت می‌کند.

دلایل موجه مرد جهت انجام ازدواج دوم

بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده مرد نمی‌تواند با داشتن زوجه، همسر دوم بگیرد جز در موارد زیر:

 • رضایت زوجه اول.
  • عدم توانایی زوجه نخست به اجرای تکالیف زناشویی.
  • عدم تمکین زوجه از مرد.
  • مبتلا بودن زوجه به جنون یا امراض صعب‌العلاج.
  • محکومیت زوجه به حبس بیشتر از پنج سال.
  • دچار بودن زوجه به هر نوع اعتیاد مضر.
  • ترک زندگی مشترک از جانب زوجه.
  • ناباروری زوجه.
  • غایب مفقودالاثر شدن زوجه
خواندن  پرداخت نفقه +وضعیت نفقه در عقد ازدواج موقت

نیاز به توضیح است اگر زوج با کسب اجازه از دادگاه و به دلیل تخلف زوجه از وظایف زناشویی و احراز نشوز همسر اول موفق به کسب اجازه نکاح دوم از دادگاه گردد دیگر همسر اول نمی‌تواند به استناد بند دوازده سند نکاحیه درخواست طلاق نماید.

به‌موجب رأي وحدت رويه شماره 716 ديوان عالي كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحيه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وكالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل‌اعمال نيست.

2-طرح دادخواست الزام به ثبت نکاح از طرف همسر دوم

راه‌حل دوم به این صورت است که زن دوم دادخواست فوق را به همراه مدارک مثبت عقد علیه زوجه ثبت نماید.

پس از طرح دعوی دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و حضور طرفین و در صورت احراز رابطه زوجیت حکم به حضور مرد در یکی از دفاتر ازدواج و ثبت نکاح همسر دوم می‌دهد و چنانچه زوج در محضر حاضر نگردد نماینده دادگاه جانشین زوج می‌گردد تا به نیابت از مرد نکاح دوم را ثبت رسمی نماید.

آیا ایجاد حق طلاق برای زن مخصوص ازدواج دایم است یا ازدواج موقت را نیز شامل می‌شود؟

رویه قضایی بر این عقیده دارد که شرط ذکر شده شامل هرگونه نکاح از جمله دائم و موقت است و دربرگیرنده نکاح منقطع نیز می‌گردد.

در همین زمینه شعبه هشت دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  9309980705601314  بیان داشته است :

در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، عقد موقت کوتاه‌مدت (مثلاً یک‌ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می‌کند.

خواندن  اخذ حکم رشد

ضمانت اجرا عدم ثبت ازدواج دائم

زن و شوهر تنها یک ماه فرصت دارند از تاریخ جاری‌شدن صیغه عقد تا ازدواج دایم خود را ثبت کنند. قانون‌گذار برای عدم ثبت ازدواج دایم مجازات و ضمانت اجرا تعیین گردیده است تا افراد مجبور به ثبت عقد دایم شوند. بر اساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»

مجازات‌های مندرج در ماده فوق به‌صورت زیر است:

 • جزای نقدی درجه پنج (جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)

حبس تعزیری درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه)

همچنین بر اساس همان ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده نیز سردفترانی که اقدام به ثبت غیرقانونی ازدواج دوم نمایند؛ یعنی اینکه بدون حکم دادگاه ازدواج دائم دوم مرد را ثبت کنند، از اشتغال به سردفتری محروم و برکنار می‌شوند و شغل خود را از دست می‌دهند.

باتوجه‌به اینکه در صورت ثبت ازدواج موقت و تولد فرزند از این ازدواج و همچنین از نظر شرعی طفل ملحق به پدر و مادر شرعی خود است بدین ترتیب ازدواج مجدد مرد نیز قابل ثبت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که در مطالب قبل بیان گردید زوجه تنها در دو صورت قادر خواهد بود حتی بدون رضایت زن اول، نکاح دوم را به ثبت رساند.

راه‌حل قانونی  اول،  طرح دادخواست الزام به ثبت نکاح از جانب زوجه دوم علیه زوج

راه‌حل قانونی دوم، کسب اجازه  دوم از دادگاه.

وکیل طلاق

مشاوره با وکیل

درصورتی‌که دررابطه‌با ازدواج مجدد و یا ثبت ازدواج دوم  نیاز به مشاوره دارید می‌توانید از طریق شماره‌های مندرج در سایت با بهترین وکیل خانواده ارتباط بگیرید.

 • متن رضایت نامه همسر اول برای ازدواج

 

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسین نسب
حسین نسب
1 سال قبل

سلام.ثبت نکردن ازدواج دایم جرم است؟

trackback
1 سال قبل

[…] اقدام به تصرف تمام ملک کند، سایر شرکا می‌توانند دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف قهرآمیز مطرح […]