وکیل اقاله

اقاله چیست

اقاله چیست؟ اقاله عقد جدیدی است که باعث ازبین‌رفتن تمام  یا بخشی  از مفاد و توافقات عقد قبلی می‌شود که از شرایط ... ادامه مطلب