وظایف داوری

وظایف داوری از موارد مهم در پرونده‌های داوری است که اطلاع از آن برای طرفین پرونده اهمیت بسزایی دارد که در  زیر به آن اشاره خواهیم کرد.

  • صدور رای در مهلت تعیین شده

مهم‌ترین و اولین وظایف داوری در قرارداد صدور تصمیم یا رای داور در مهلت تعیین شده توسط طرفین در قرارداد است و اگر در پرونده مهلت خاصی جهت رسیدگی و صدور رای توسط داور تعیین نشده باشد داور ملزم است در مدت سه‌ماهه اقدام به صدور رای نماید.

نکته حائز اهمیت در موضوع وظایف داوری این است که مطابق با ماه 484 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از گذشت سه ماه از شروع رسیدگی و بررسی مدارک طرفین موفق به صدور رای نگردد و نیاز به مهلت بیشتری برای این مهم داشته باشد این امکان برای طرفین پرونده فراهم است که مهلت مذکور را با توافق تمدید نمایند. لازم به ذکر است در قراردادهای بین‌المللی داوری مهلت سه ماه  به شش ماه افزایش می‌یابد.

  • توقف و عدم رسیدگی و صدور رای در شرایط خاص

مطابق با ماه 678 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی‌که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع‌اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

  • رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی در رسیدگی به پرونده

داور باید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده تا مرحله صدور رای بر اساس عدالت و بی‌طرفی رفتار نماید.

  • ابلاغ رای

داور منتخب موظف است تا قبل از اتمام مهلت داوری رای خود را صادر و به طرفین پرونده ابلاغ نماید. مطابق با ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.به همین منظور و در صورت عدم انتخاب نحوه ابلاغ، داور مکلف است با مراجعه به دفتر خدمات قضایی و با تنظیم دادخواست رای خود را به دفتر دادگاه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا  را دارد تقدیم کند و دادگاه نیز رای را بدون ورود به ماهیت آن به طرفین ابلاغ می‌نماید.

سخن نهایی

برای جلوگیری از بروز اختلافات در قراردادها یک  شخص مورداعتماد و عادل را به‌عنوان داور در قرارداد انتخاب نمایید.

درصورتی‌که نیاز  انتخاب داور در قراردادهای خود دارید می‌توانید با دفتر وکالت رسول خیابانی تماس و  اطلاعات بیشتر در این مورد کسب کنید.