لایحه دفاعیه نزاع دسته جمعی

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان قم

با عرض سلام و ادب ، احتراماً اینجانبان رسول خیابانی بوکالت از موکلین علی غلامی و احمد عباسی و مجتبی حسینی دستجری  مراتب اعتراض خویش را نسبت به  دادنامه شماره ………  اصداری  از شعبه110 دادگاه کیفری دو در شهرستان قم به استحضار می رساند و تقاضای صدور حکم برائت مورد استدعاست.

همانطور که استحضار دارید  تحقق جرم نزاع دسته جمعی  منوط به حضور و دخالت حداقل سه نفر  می باشد و  مداخله مرتکبین در عملیات اجرایی جرم که همان درگیری و نزاع می باشد شرط اساسی این جرم می باشد.

فلذا اگر تنها دو نفر شریک جرم بوده و نفر سوم تنها نقش معاونت را ایفا نماید، نزاع دسته جمعی موضوعیت نمی یابد.

لایحه دفاعیه نزاع دسته جمعی

همچنین یکسان بودن عمل شرکای جرم ضرورت ندارد ومیزان دخالت هر فرد صرفا در تشدید یا تخفیف مجازات نزاع دسته جمعی موثر می باشد.

در پرونده معترض عنه تجدیدنظرخواه در حال کشاورزی در زمین مزروعی خود بوده است که در همین حین تجدیدنظرخوانده که مالک قطعه زمین مجاور می باشد فرا میرسد و به دلیل خصومت قبلی با موکل اقدام به فحاشی و توهین می نماید .

تجدیدنظرخواه که از دشنام شاکی خشمگین می گردد به تجدیدنظرخواه گلاویز می گردد و نزاع محقق می گردد.

لایحه دفاعیه نزاع دسته جمعی

پس از نزاع خویشاوندان و همسایگان طرفین جهت وساطت و مصالحه به میان می آیند و دعوا خاتمه می یابد.

توضیح موضوع آنکه اشخاصی که در این درگیری هیچ نقشی نداشته اند  و صرفا بابت وساطت  و در جهت اصلاح و جلوگیری از نزاع ایفای نقش کرده اند به معاونت در ایراد ضرب و جرح به نحوی تحریک و تسهیل و توهین متهم شده اند و کسانی که از سوی شکات مورد هجوم و ضرب و جرح قرار گرفته اند بعنوان مباشر و شریک جرم محکوم به مجازات شده اند.

در پرونده تجدیدنظرخواسته متاسفانه دادگاه محترم بدوی اصل درگیری ر احراز و بدون هیچ دلیل و منطقی مبنی بر حضور و  مشارکت متهمین و مرتکین در نزاع ، حکم به صدور نزاع  دسته جمعی بوده داده است.

اینک با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی در پرونده و دلائل نقض فراوان دادنامه معترض عنه رسیدگی شایسته از محضر آن مقام مورد استدعاست.

مشاوره حقوقی کیفری

حکم نزاع دسته جمعی

جرم نزاع دسته جمعی

جرم  نزاع دسته‌جمعی چیست؟ جرم نزاع دسته جمعی عبارت است درگیری و دعوا جمعی بین دو دسته یا گروه بطوریکه تعداد اعضای ... ادامه مطلب