شکایت از دوست پسر برای پاره کردن پرده بکارت

پرده بکارت چیست و مجازات زدن پرده دختر چیست

پاره کردن پرده  بکارت دختر یا  ازاله بکارت بدین معنی است برخی اوقات ادامه روابط نامشروع  جنسی فی مابین دختر و پسر منتهی به ازاله بکارت دختر می شود که در این صورت  دختر شکایت  برای پرده بکارت خود علیه پسر می‌نماید.

به‌عبارت‌دیگر پاره شدن، خراشیدگی  پرده بکارت دختر که اغلب همراه با  جاری‌شدن خون است را ازاله بکارت می‌گویند.

ماده ۶۵۸ برای نحوه پاره کردن پرده بکارت می‌گوید:

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام‌گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

مجازات زدن پرده  بکارت دختر بدون رضایت چیست

قانون‌گذار در مورد مجازات ازبین‌بردن باکرگی  و حکم خون پارگی بکارت در ماده 658 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت‌گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

مجازات زدن پرده بکارت دختر با رضایت چیست

بر اساس تبصره 1 ماده 658 قانون مجازات اسلامی هرگاه  پاره کردن پرده بکارت با مقاربت و با رضایت انجام‌گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

لازم به توضیح است برابر با تبصره 2 ماده مذکور رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

خواندن  اعتبار صدای ضبط شده در دادگاه

حکم ازاله بکارت دختر و آسیب به مثانه چیست

در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی در خصوص جنایت ازبین‌بردن بکارت دختر و آسیب به مثانه مقرر می‌دارد: هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید؛ مانند آنکه مثانه آسیب‌دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد. بنابراین، چنانچه بکارت دختر بدون رضایتش از بین برود، باید مهرالمثل را بپردازد.

مهرالمثل چیست

به بیان بهترین وکیل طلاق در قم مهرالمثل، در اصل مهریه‌ای است که در عرف جامعه برای زنان هم شأن وی و با درنظرگرفتن  مسائلی از قبیل میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی، سن و… تعیین می‌گردد…

تفاوت مهرالمثل و ارش البکاره

بهترین وکیل تجاوز به عنف در قم در این باره می‌گوید: اگر مردی با توسل به‌زور و بدون رضایت با دختری رابطه جنسی برقرار نماید و در اصطلاح به وی تجاوز به عنف داشته باشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر در این زنای به عنف بکارت دختر نیز از بین برود در این صورت علاوه بر مهرالمثل زن مستحق ارش البکاره نیز است.

بنابراین، درصورتی‌که بکارت دختر در غیر از رابطه جنسی (مثل حوادث ورزشی و تصادفات) از بین برود به دلیل این که این دختران به‌اصطلاح فقهی تفویض بضع هستند، به دختر ارش البکاره تعلق می‌گیرد نه مهرالمثل.

تفویض بضع چیست

تفویض بُضع بدین معنا است که در عقد ازدواج دائم مهر ذکر نمی‌گردد و بدون تعیین مهر صیغه عقد جاری می‌گردد.

وضعیت مهریه در پاره کردن پرده بکارت دختر در رابطه جنسی چطور است

چنانچه دختر با رضایت خود با دوست‌پسر خود رابطه جنسی برقرار نماید که منتهی به ازاله بکارت بکارت گردد در این صورت نه ارش البکاره و نه مهرالمثلی به دختر تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا که  پاره شدن پرده بکارت با رضایت دختر صورت‌گرفته است.

ولیکن اگر رابطه جنسی با زور و تهدید و در اصطلاح تجاوز به عنف باشد که باعث زدن پرده  دختر شود در این صورت ایشان علاوه بر مهرالمثل، مستحق ارش البکاره نیز خواهد بود.

ازاله بکارت دختر نابالغ چه حکمی دارد

مطابق با تبصره 2 ماده 658 قانون مجازات اسلامی رضایت دختر نابالغ، مجنون، مکره که رضایت به زنا نداشته باشد، در حکم عدم رضایت او حساب می‌شود و مهرالمثل به او تعلق می‌گیرد و اگر زدن پرده به شکل عنف و اکراه باشد علاوه بر مهرالمثل ارش البکاره نیز باید پرداخت گردد.

خواندن  شکایت از اداره برق و دریافت خسارت

شکایت برای ازاله بکارت چه مراحلی دارد

نظر به اینکه ازاله بکارت یک امر کیفری و در صلاحیت دادسرای عمومی است؛ بنابراین دختری که مدعی است مورد ازاله بکارت قرار گرفته است باید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی محل وقوع جرم مراجعه و شکایت خود را ثبت نماید.

با طرح شکایت دختر احضاریه‌ای برای مشتکی‌عنه یا مرد ارسال می‌گردد تا در مرجع قضایی جهت انجام تحقیقات مقدماتی حضور یابد.

سپس و با صلاحدید مقام قضایی دو طرف جهت بیان دلایل و دفاعیات حاضر می‌شوند. پ دلایل رسیدگی در پرونده ازبین‌بردن پرده بکارت پیامک‌ها و چت و عکس‌های ارسالی است.

از مهم‌ترین دلایل در رسیدگی به پرونده ازاله بکارت، نظریه پزشکی قانونی درمورد بکارت است.

نظریه پزشکی قانونی در مورد شکایت پاره‌کردن پرده بکارت

باتوجه‌به این که آسیب‌های وارده به پرده بکارت پس از گذشت 10 الی 15 روز التیام می‌یابد، پزشکی قانونی پس از معاینه و چک‌کردن پرده بکارت و در پاسخ به استعلام مرجع قضایی باید تاریخ پاره شدن پرده بکارت دختر توسط پسر را احراز و اعلام نماید.

تشخیص پارگی پرده  بکارت توسط پزشکی قانونی از دو هفته تا یک ماه پس از رابطه جنسی مقدور است و پس از آن به دلیل التیام نسج بکارت به طور دقیق امکان‌پذیر نیست.

 

وکیل  پرونده پرده بکارت

زمان مراجعه به دادگاه برای شکایت تجاوز به عنف

وکیل زنای به عنف بیان می‌دارد:قربانی  تجاوز به عنف بهتر است حداقل تا 24 ساعت بعد از وقوع تجاوز و در اولین و  بلافاصله به نزدیک‌ترین کلانتری یا دادسرا مراجعه و تقاضای معرفی به پزشک‌قانونی کند. شخص قربانی نباید آثار جرم را از بین ببرد دوش‌گرفتن و تمیزکردن بدن می‌تواند آثار وقوع جرم را از بین ببرد.

مجازات زدن پرده بکارت دختر چیست

مجازات ازاله بکارت در حالات مختلف فرق می‌کند: ۱- اگر دختر رضایت داشته باشد، چون جرمی رخ نداده، مرد نیز محکوم نخواهد شد؛ یعنی حتی اگر ازاله بکارت نیز رخ‌داده باشد، به پرداخت مهرالمثل محکوم نخواهدش و مجازاتی نخواهد داشت و درصورتی‌که رابطه نامشروع اثبات شود، هم برای مرد و هم برای دختر مجازات خواهد داشت.

خواندن  دلار فردایی چیست و چه حکمی دارد

اگر رضایت دختر وجود نداشته یا دختر نابالغ، مجنون و مکره باشد، ارش ازاله بکارت یا مهرالمثل را باید مرد بپردازد. همچنین، اگر جنایت دیگری رخ‌داده باشد؛ مثلاً در اثر رابطه دختر دیگر نتواند ادرار خود را کنترل کند یا آسیب‌هایی ازاین‌قبیل، علاوه بر ارش ازاله بکارت باید دیه یا ارش آن را نیز جداگانه بپردازد. همچنین، اگر مرد صرفاً وعده ازدواج بدهد و رابطه برقرار کند که منجر به ازاله بکارت شود، مسئولیت دیگری جز ارش ازاله بکارت ندارد

زدن پرده بکارت دختر توسط دوست‌پسر در چند حالت متصور است:

  • اگر دختر به رابطه جنسی رضایت داشته باشد و این رابطه منجر به ازبین‌رفتن باکرگی دختر شود، چون دختر رضایت داشته است مرد به پرداخت مهرالمثل محکوم نخواهد شد و از باب رابطه نامشروع هر دو طرف محکوم به شلاق خواهند شد.
  • اگردختر رضایت نداشته یا دختر نابالغ، مجنون و مکره باشد، مجازات زدن پرده بکارت پرداخت علاوه بر مهرالمثل، ارش البکاره نیز است .

معاینه پرده بکارت توسط پزشکی قانونی چگونه است

  • به‌طورکلی پزشکی قانونی درگواهی بکارت چند نکته را قید می‌کند نگارش تاریخ و زمان دقیق انجام معاینه به عدد و حروف
  • تنظیم گواهی بکارت در دو نسخه ممهور به‌عکس دختر
  • گواهی بکارت فقط در خصوص دخول‌های واژینال صادر می‌گردد.

هزینه پزشکی قانونی برای باکرگی دختر چقدر است

بر اساس تعرفه‌گذاری سازمان پزشکی قانونی در سال 1399، هزینه کارشناسی پزشکی قانونی برای گواهی سلامت بکارت، در هر نوبت مراجعه در مورد معاینات بالینی اختصاصی زنان، هفتاد و پنج هزار تومان تعیین شده است.

وکیل رابطه نامشروع در خصوص رابطه نامشروع مرد متأهل با زن شوهردار اعلام می‌دارد بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مراجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

لازم به توضیح است رضایت طرفین در رابطه نامشروع به‌هیچ‌عنوان تأثیری ندارد و حتی اگر با رضایت هم باشد رابطه نامشروع تلقی و مستوجب مجازات است.

دیه پاره‌کردن پرده بکارت  دختر چقدر است

چنانچه پاره شدن پرده بکارت با رضایت خود دختر انجام شود، دیهٔ آن ارش البکاره است.  لازم به ذکر است در اکثر پرونده‌ها، ارش البکاره ۲ % دیهٔ کامل تعیین شده است. اما اگر این کار بدون رضایت دختر انجام شده باشد، دیهٔ دختر همان مهرالمثل خواهد بود.

ارش البکاره در عقد موقت

دفتر مرجع تقلید معظم و بزرگوار حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا اعلام می‌دارند:

هرگاه  پدر و مادر دختر شرط عدم دخول کرده باشد و آن جوان بر خلاف شرط عمل نموده استحقاق ارش البکارة دارد و اگر هر دو توافق بر دخول کرده‌اند استحقاقی بر ارش البکاره ندارد.

وکیل تجاوز به عنف

Adminمشاهده نوشته ها

Avatar for admin

وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی و داوری کاتبان حقیقت

اشتراک در
اطلاع از
guest
عنوان را وارد کنید
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها